Първата мобилност по проект “Teen Einsteins”, програма ERASMUS+

От 1 до 6.11.2021г. се проведе първата мобилност по проект “Teen Einsteins” съфинансиран от програма ERASMUS+ на Европейския съюз, с координатор за България – Георги Ванчев. От ПГЕБ “Проф. д-р Асен Златаров”, София участие взеха г-жа Антония Илиева, г-жа Анета Филатинова и учениците Антонио-Бертин Минчев от 11б клас, Десислава Младенова и Андреа Стаменова от 10в клас, Люба Атанасова и Мартин Чипев от 10а клас. В мобилността участваха и ученици и учители от Гърция, Италия, Хърватия и Полша.
В Средно училище гр.Шубин, служители от лабораторията към регионалната полиция в Бидгошч запознаха учениците с методи в криминалистиката. Учениците участваха в практически занятия по дактилоскопия, трасеология и откриване на кръв.

Учениците участваха в състезание по моделиране на молекулата на ДНК, в което българския екип се представи отлично.Участниците в мобилността посетиха и технологичния институт към Университета в Торун. Разгледаха лабораториите по роботика и автоматизация и наблюдаваха демонстрация на роботи.

Също така участваха в лабораторно упражнение по хроматографски анализ.

В университета в Познан присъстваха на лекция по криминалистика. Срещнаха се и разговаряха със студенти по криминалистика.

След заниманията разгледахме и забележителностите на средновековен Познан.

В колежа по здравеопазване учениците посетиха лекция за билките и козметологията. Участваха в лабораторни занятия за микроскопско и молекулярно идентифициране на гъбички по растенията и екстракция на ДНК от растения.

Среща със студенти по криминалистика в университета в Познан.