Продължава работата по проект Si-Lab, програма Еразъм+

Продължава работата на екипа от ПГЕБ с координатор инж. Силвия Цолова по проект Si-Lab, програма Еразъм+

Si Lab 07 21