Провеждане на поправителна сесия 02 – 12.VІІ.2019 г. самостоятелна форма

Г Р А Ф И К

 За провеждане на поправителна  изпитна сесия  /от 02. VІІ. 2019г. до 12.VІІ. 2019г./ самостоятелна форма на обучение за учебната 2018/2019г.

Зоя Панайотова Павлова /9кл./ – ЕООС, Гергана Петрова Велинова /9кл./, Денис Марев Тодоров /10кл./, Мария Сашова Ангелова /10кл./,  Виктория Радославова Новакова /10кл/, Никол Недялкова Васева /11кл./, Карина Кирилова Бонева /11кл./, Десислава Тодорова Борисова /11кл./, Павлина Ивайлова Радомирска /11кл./ – ТФПКП; Силвия Томова Хубенова /10кл/, Йоана Светославова Димитрова /11кл./ – ТХФП

 

Изпит по учебен предмет Дата/ начален час / място на провеждане Комисия по организиране на изпита Комисия по оценяването Срок за изготвяне/

предоставяне на изпитните материали

Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Математика /9,10,11кл./

 

 

02.07.2019г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1. Силвия Методиева-НЕ

2.Анна Бучкова-ХООС

Председател:  Иваничка Живкова

Член:  Атанас Гацев

01.VІІ.2019г Хранилище на преподавателите по математика 05.07.2019г.

ЗДУД

История и цивилизация

/9,10,11кл./

 

03.07.2019г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1.Костадинка Георгиева-НЕ

2. Искра Врабевска-БЕЛ

Председател: Богдана Лозанова

Член: Крум Златков

02.VІІ.2019г.

 

Хранилище на преподавателите по история

 

08.07.2019г.

ЗДУД

Електротехника и електроника

/10,11кл./

04.07.2019г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1. Богдана Лозанова-ИЦ

2.  Крум Златков-ИЦ

Председател:  инж.  Силвия Цолова

Член :инж.  Цветелина Йочева

03.VІІ.2019г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 09.07.2019г.

ЗДУД

 

РПП Неорганична химия

/9кл./

04.07.2019г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1. Богдана Лозанова-ИЦ

2.  Крум Златков-ИЦ

Председател: инж.Емилия Николова

Член: инж. Цветелина Йочева

03.VІІ.2019г Хранилище на преподавателите по професионална подготовка 09.07.2019г.

ЗДУД

Физика и астрономия

/10кл./

05.07.2019г.

– от 09:30

– в  25  кабинет

1. Иваничка Живкова – М

2.Емил Мачев-ФС

Председател: Таня Тотева

Член: Атанас Гацев

04.VІІ.2019г. Хранилище на преподавателите по природни науки 10.07.2019г.

ЗДУД

 

Физикохимия

/9, 10кл./

05.07.2019г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1. Иваничка Живкова – М

2.Емил Мачев-ФС

Председател: Анна  Бучкова

Член:  инж.Емилия Николова

 

04.VІІ.2018г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 10.07.2019г.

ЗДУД

 

Философия

/11кл./

05.07.2019г.

– от 09:30

– в  25  кабинет

1. Иваничка Живкова – М

2.Емил Мачев-ФС

Председател:  Богдана Лозанова

Член:   Крум Златков

04.VІІ.2018г. Хранилище на преподавателите по обществени науки 10.07.2019г.

ЗДУД

 

Химия и опазване на околната среда

/9,10кл./

08.07.2019г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1.Лилия Велкова-БЕЛ

2. Атанас Гацев-М

Председател:  Анна Бучкова

Член:  инж. Емилия Николова

05.VІІ.2019г Хранилище на преподавателите по   ХООС 11.07.2019г.

ЗДУД

Производствена практика

/11кл../

08.07.2019г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1.Лилия Велкова-БЕЛ

2. Атанас Гацев-М

 

Председател:инж. Илка Вардарова

Член:   инж.Милена Мартинова

05.VІІ.2019г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 11.07.2019г.

ЗДУД

Физическо възпитание и спорт

/10,11кл./

08.09.2019г.

– от 13:00

– във физкултурния салон

 

практически

 

Председател: Емил Мачев

Член: Наталия Николова

05.VІІ.2019г

 

физкултурния салон 10.07.2019г.

ЗДУД

Български език и литература

/9, 10,11кл./

09.07.2019г.

– от 9:30

– в  25 кабинет

1.инж. Филис Ботева-ПО

2. инж.Илка Вардарова-ПО

Председател: Лилия Велкова

Член: Лора Арнаудова

08.VІІ.2019г. Хранилище на преподавателите по БЕЛ 12.07.2019г.

ЗДУД

Биология и ЗО

/10кл./

09.07.2019г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

 1.инж. Филис Ботева-ПО

2. инж.Илка Вардарова-ПО

Председател: Анна Бучкова

Член: Антония Илиева

08.VІІ.2019г Хранилище на преподавателите по  БЗО 12.07.2019г.

ЗДУД

Музика

/9кл./

 

 

10.07.2019г.

– от 13:00

– в  25 кабинет

1. Антония Илиева – БЗО

2.  Костадинка Георгиева-НЕ

Председател: Ал. Рошкев

Член: Теодора Черчеланова

 

09.VІІ.2019г

 

 

Хранилище на преподавателите по изкуства 15.07.2019г.

ЗДУД

Английски език  /9,10,11кл./

 

 

10.07.2019г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1. Крум Златков-ИЦ

2.Искрена Иванова-ИТ

Председател: Веселка Николова

Член:  Василка Цонкова

09.VІІ.2019г Хранилище на преподавателите по математика 15.07.2019г.

ЗДУД

Предприемачество

/11кл./

11.07.2019г.

– от 09:30

– в  25  кабинет

  1. Таня Тотева-ФА

2. Богдана Лозанова-ИЦ

 

Председател: Ангелина Георгиева

Член:  Филис Ботева

10.VІІ.2019г. Хранилище на преподавателите по обществени науки 15.07.2019г.

ЗДУД

 

Органична химия

/9,10кл./

11.07.2019г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1. Таня Тотева-ФА

2. Богдана Лозанова-ИЦ

 

Председател:  инж. Илка Вардарова

Член:  Анна Бучкова

10.VІІ.2019г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 15.07.2019г.

ЗДУД

 

 

 

Органична химия-практика

/9,10кл./

11.07.2019г.

– от 13:00

–  в  лаборатория № 5

практически Председател:  инж. Илка Вардарова

Член:  Анна Бучкова

10.VІІ.2019г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 15.07.2019г.

ЗДУД

 

Немски език- І и ІІче

/9,10кл./

12.07.2019г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1.  Василка Цонкова-АЕ

2. И.Врабевска-БЕЛ

Председател:  Силвия Методиева

Член:  Костадинка Георгиева

11.VІІ.2019г. Хранилище на преподавателите по немски език

 

15.07.2019г.

ЗДУД

 

Изобразително изкуство

/9кл./

12.07.2019г.

– от 13:00

– в  25 кабинет

1. инж. Милена Мартинова-ПО

2. инж. Емилия Николова-ПО

Председател:  Ал. Рошкев

Член:  Анна Стойчева

11.VІІ.2019г Хранилище на преподавателите по изкуства 15.07.2019г.

ЗДУД

 

Микробиология /11кл./

 

12.07.2019г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1.  Василка Цонкова-АЕ

2. И.Врабевска-БЕЛ

Председател: Антония Илиева

Член: инж. Наталия Вълчева

11.VІІ.2019г Хранилище на преподавателите по природни науки 15.07.2019г.

ЗДУД

Микробиология – практика

/11кл./

12.07.2019г.

– от 13:00

– в лаборатория № 9

 

практически

Председател: Антония Илиева

Член: инж. Наталия Вълчева

11.VІІ.2019г Хранилище на преподавателите по природни науки 15.07.2019г.

ЗДУД