Празник на химията. 151 години от рождението на Мария Склодовска Кюри.

На 10.05.2018 г. се проведе публична изява по извънкласна дейност ,,Дигитална академия‘‘ с ръководител Искрена Иванова. Изявата бе посветена на 151 години от рождението на Мария Склодовска-Кюри. Учениците представиха проучване в електронен вариант, свързано с живота и делото на Мария Склодовска-Кюри. Показаха снимки и факти от живота на великият учен, които са малко известни до момента. На събитието присъстваха членове на Съвета ,,Твоят час“,учители и ученици от други класове.
На снимката: Празник на химията