ПОЧЕТНИ НАГРАДИ ЗА УЧИТЕЛИТЕ НА ПГЕБ ,,ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“, гр. СОФИЯ

За поредна година учители и ученици от ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров“ взеха активно участие в Празника на химията-11.05.2019 г., посветен на 150 години от публикуването на Периодичната система и 185 години от рождението на нейния създател Дмитрий Иванович Менделеев.

За високите професионални компетентности и безпристрастност в оценяването на проектните предложения на участниците Съюза на химиците в България награди с  грамоти и сертификати учителите – Лилия Иванова Велкова, Искрена Тодорова Иванова и Анна Любомирова Бучкова.