Поправителна сесия, дневна форма на обучение 01.07 – 15.07.2021г.

Г Р А Ф И К

 

За провеждане на  поправителна изпитна  сесия, дневна форма на обучение, от 01. 07. 2021г.  до 15. 07. 2021г. на:  Емилия Жорова Евлогиева по: аналитична химия и инструментални методи, процеси и апарати – практика, микробиология – практика.

 

 

Изпит по учебен предмет Дата/ начален час / място на провеждане Комисия по организиране на изпита Комисия по оценяването Срок за изготвяне/

предоставяне на изпитните материали

Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Аналитична химия и инструментални методи

 

14.07.2021г.

– от 09:30

– в  25  кабинет

1. Анита Каримова-АЕ

2.  Ивайло Константинов-ФВ

Председател: д.р. Филис Ботева

Член:   инж.Милена Мартинова

13.07.2021г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 19.07.2021г.

ЗДУД

 

Процеси и апарати – практика 14.07.2021г.

– от 13:00

– в  25  кабинет

1.Снежана Костова-БЗО

2.   Десислава Бачева-АЕ

Председател: инж. Илка Вардарова

Член: инж. Емилия Николова

13.07.2021г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 19.07.2021г.

ЗДУД

 

Микробиология-практика 15.07.2021г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

Практически Председател: инж. Наталия Вълчева

Член:  Антония Илиева

14.07.2021г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 20.07.2021г.

ЗДУД