Отчет 01.01 – 30. 09. 2018

Отчетни данни за изпълнението на бюджета на Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. София за периода 01.01. 2018 година – 30.09. 2018 година
Отчет 01.01 – 30. 06. 2018