Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 30.06.2023 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 30.06.2023 г.

Doc00485420230711152918