Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 30.09.2022 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 30.09.2022 г.

Pgeb Otchet09