Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 30.06.2022 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 30.06.2022 г.

Doc00102820220705111132