Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 30.06.2021 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 30.06.2021 г.

IMG 0007