Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 30.06.2020 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 30.06.2020 г. ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ град София

IMG