Новата специалност в ПГЕБ -„Осигуряване на продуктова информация”, дневна и дуална форма на обучение

Скъпи бъдещи ученици на нашата гимназия, уважаеми родители, представяме на вашето внимание информация за новата професия по която осъществяваме прием за учебната 2020-2021 год.

По инициатива на dm България у нас се създаде нова професия „Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия“, със специалност „Осигуряване на продуктова информация”, която в Австрия и Германия е позната като професия Дрогерист. Професията е официално призната в България (трета степен на професионална квалификация) с разрешение на министъра на образованието от ноември 2019г. и е включена в Националния класификатор на професиите и длъжностите.
Дрогеристите са много добре обучени и компетентни консултанти, които познават състава на продуктите и могат професионално да помогнат на клиента да направи най-добрия избор. Те предоставят на клиентите специализирана продуктова информация. Познават химичната природа на продуктите, съставките и реакциите им, разбират техния начин на действие и взаимодействие и използват знанията си при консултация. Познанията им включват още предназначението и действието на продуктите за красота и здраве, алтернативни методи за профилактика на здравето, био продукти, хранителни добавки, билки и билкови екстракти и други. Специализираните си познания за продуктите, те комбинират с търговски умения, познания за процесите в една фирма, техниките за продажба и презентиране на стоки. В рамките на обучението се включва и лабораторна практика, в която се приготвят козметични продукти, хранителни добавки и се изследват различни продукти.

Откъде започна всичко…Първите обучения стартираха преди четири години. Група от колеги от България и всички държави, в които оперира dm, бяха в Австрия на специализирано едногодишно обучение. Изборът беше измежду хора, които много добре владеят немски език, защото изискванията за обучението бяха много високи. Колегите бяха подложени на доста тежък курс по програма, по която се обучават австрийски дрогеристи. Всички представители на българската група завършиха с отличие. Тези четирима колеги имаха задачата да пренесат познанието и австрийския модел в България. По модела от Австрия влязохме в партньорство с ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ в София. В лицето на гимназията намерихме много добър партньор с компетентни преподаватели. С тях правим вече трети подред едногодишен курс, в който обучаваме 20 човека от магазините ни в София и Перник. От 2019г. започнахме работа и с още три гимназии – ПГХ ХВТ „Д. И. Менделеев“, гр. Варна, ПГХТ „Акад. Н. Д. Зелинский“, гр. Бургас, и ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“, гр. Плевен, в които обучаваме колегите и от другите градове.

Въвеждането на тази професия е едно ново ниво за развитие на нашия вид търговия. Освен разнообразието от стоки, във вериги като dm се предлага и компетентна консултация. Считаме, че тази нова професия ще помогне много на клиентското преживяване в магазините и ще развие сектора, в който оперираме.

По инициатива на dm България у нас се създаде нова професия „Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия“, със специалност „Осигуряване на продуктова информация”, която в Австрия и Германия е позната като професия Дрогерист. Професията е официално призната в България (трета степен на професионална квалификация) с разрешение на министъра на образованието от ноември 2019г и е включена в Националния класификатор на професиите и длъжностите.
Дрогеристите са много добре обучени и компетентни консултанти, които познават състава на продуктите и могат професионално да помогнат на клиента да направи най-добрия избор. Те предоставят на клиентите специализирана продуктова информация. Познават химичната природа на продуктите, съставките и реакциите им, разбират техния начин на действие и взаимодействие и използват знанията си при консултация. Познанията им включват още предназначението и действието на продуктите за красота и здраве, алтернативни методи за профилактика на здравето, био продукти, хранителни добавки, билки и билкови екстракти и други. Специализираните си познания за продуктите, те комбинират с търговски умения, познания за процесите в една фирма, техниките за продажба и презентиране на стоки. В рамките на обучението се включва и лабораторна практика, в която се приготвят козметични продукти, хранителни добавки и се изследват различни продукти.

Откъде започна всичко…Първите обучения стартираха преди четири години. Група от колеги от България и всички държави, в които оперира dm, бяха в Австрия на специализирано едногодишно обучение. Изборът беше измежду хора, които много добре владеят немски език, защото изискванията за обучението бяха много високи. Колегите бяха подложени на доста тежък курс по програма, по която се обучават австрийски дрогеристи. Всички представители на българската група завършиха с отличие. Тези четирима колеги имаха задачата да пренесат познанието и австрийския модел в България. По модела от Австрия влязохме в партньорство с ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ в София. В лицето на гимназията намерихме много добър партньор с компетентни преподаватели. С тях правим вече трети подред едногодишен курс, в който обучаваме 20 човека от магазините ни в София и Перник.

Въвеждането на тази професия е едно ново ниво за развитие на нашия вид търговия. Освен разнообразието от стоки, във вериги като dm се предлага и компетентна консултация. Считаме, че тази нова професия ще помогне много на клиентското преживяване в магазините и ще развие сектора, в който оперираме.