На вниманието на учениците в самостоятелна форма на обучение!

ВАЖНО!

На вниманието на учениците в самостоятелна форма на обучение!

Във връзка с извънредното положение в страната, Заповед № РД 09-704 / 31- 03. 2020г. на МОН и решение на ПС с протокол №7 / 06. 04. 2020г.

Изпитните сесии на учениците в самостоятелна форма на обучение  за учебната 2019 / 2020г да се проведат както следва:

Втора редовна изпитна сесия за 12клас  от 04.05.2020г до 18.05.2020г.

Паправителна изпитна сесия за 12 клас от 21.05. 2020г до 22. 05. 2020г.

Втора редовна изпитна сесия за 10 и 11 клас  от 01. 072020г. до 15. 07. 2020г.

Поправителна изпитна сесия за 10 и 11 клас от 01. 09. 2020г. до 14. 09. 2020г.