На вниманието на всички ученици в самостоятелна форма на обучение!

З А П О В Е Д

На основание чл. 259 ал.1; чл.12, ал.1; чл.107, ал.1; чл.112, ал.3; чл.118 ал.6, т.2 от ЗПУО и подадени документи за продължаване на обучението в самостоятелна форма на обучение и явяване на Іва изпитна сесия на:

Александра Даниелова Маринова / 9. кл/ -ТХФП, Калоян Димитров Ганев /11.кл./-ТХФП, Кристиян Георгиев Тонев /11.кл./-ТФПКП, Карина Кирилова Бонева /12.кл./ -ТФПКП,  Йоана Светославова Димитрова /12.кл./ТХФП, Теодора Тодорова Петрова /12.кл./ -ТФПКП.

Относно: Провеждане на първа  изпитна сесия  /от 08. ІІ. 2021г. до 19. ІІ. 2021г./ самостоятелна форма на обучение за учебната 2020/2021г. на:

Александра Даниелова Маринова / 9. кл/ -ТХФП: български език и литература, информационни технологии, география и икономика, философия, физика и астрономия, музика, изобразително изкуство, здравословни и безопасни условия на труд, техническо чертане, физикохимия.

Кристиян Георгиев Тонев /11кл./ -ТФПКП: български език и  литература, английски език, предприемачество, философия, ЗИП български език и литература, ЗИП – органична химия, СИП – предприемачество, физическо възпитание и спорт.

Йоана Светославова Димитрова /12кл./- ТХФП: български език и  литература, физическо възпитание и спорт , свят и личност, ЗИП – български език и  литература, ЗИП – органична химия, ЧЕП – английски език.

Карина Кирилова Бонева /11. и 12. кл./- ТФПКП-

  • изпити за 11. клас: история и цивилизация, математика, философия, аналитична химия;
  • изпити за 12. клас: свят и личност, физическо възпитание и спорт, ЗИП – български език и литература, ЧЕП – английски език.

Теодора Тодорова Петрова / 12.кл./-ТФПКП: български език и литература, свят и личност, физическо възпитание и спорт , ЗИП-български език и литература, ЗИП- предприемачество, ЧЕП-английски език.

Калоян Димитров Ганев / 11.кл./ – ТХФП – приравнителни изпити за 9. и 10. клас:

  • приравнителни изпити за 9. клас: неорганична химия, органична химия, физикохимия, неорганична химия-практика, органична химия-практика, РПП-неорганична химия;
  • приравнителни изпити за 10. клас: органична химия, органична химия- практика, РПП- органична химия, РПП- органична химия-практика.

О П Р Е Д Е Л Я М :

Следните комисии за оценяване на изпитните резултати и организация при  провеждане  на изпитите за формиране на годишна оценка :

Изпит по учебен предмет Дата/ начален час / място на провеждане Комисия по организиране на изпита Комисия по оценяването Срок за изготвяне/

предоставяне на изпитните материали

Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Философия

 

08.02.2021г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1.Наталия Николова – ФС

2. Ивайло Константинов-ФС

Председател:  Богдана Лозанова

Член:  д-р Крум Златков

05.02.2021г. Хранилище на преподавателите по обществени науки 11.02.2021г.

ЗДУД

РПП неорганична химия

 

08.02.2021г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

 1.Наталия Николова – ФС

2. Ивайло Константинов-ФС

Председател:  Петя Атанасова

Член:  инж.Емилия Николова

05. 02.2021г Хранилище на преподавателите по професионална подготовка 11.02.2021г.

ЗДУД

ЗИП  предприемачество 08.02.2021г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1.Наталия Николова – ФС

2. Ивайло Константинов-ФС

Председател: Петър Петрунов

Член:  Денислав Тодоров

05. 02.2021г Хранилище на преподавателите по обществени науки 11.02.2021г.

ЗДУД

Информационни технологии

 

09.02.2021г.

– от 14:30

– в компютърен кабинет

 

практически

Председател: Искрена Иванова

Член: Иваничка Живкова

08.02.2021г. Хранилище на преподавателите по математика 12.02.2021г.

ЗДУД

Математика

 

 

09.02.2021г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1.Костадинка Георгиева-НЕ

2.  инж.Емилия Николова- ПП

Председател:  Иваничка Живкова

Член:  Вяра Йорданова

08.02.2021г. Хранилище на преподавателите по английски език 12.02.2021г.

ЗДУД

Органична химия

 

09.02.2021г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1.Костадинка Георгиева-НЕ

2.  инж.Емилия Николова- ПП

Председател: Петя Атанасова

Член: инж. Илка Вардарова

08.02.2021г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 12.01.2021г.

ЗДУД

Български език и литература

 

10.02.2021г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1. Петя Атанасова-ПП

2. инж. Силвия Цолова-ПП

Председател: Искра Врабевска

Член: Илонка Ненкова

09.02.2021г. Хранилище на преподавателите по БЕЛ 15.02.2021г.

ЗДУД

История и цивилизация

 

10.02.2021г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1.  Петя Атанасова-ПП

2. инж. Силвия Цолова-ПП

Председател: Богдана Лозанова

Член: д-р Крум Златков

09.02.2021г. Хранилище на преподавателите по история

 

15.02.2021г.

ЗДУД

Органична химия-практика

 

10.02.2021г.

– от 13:40

–  в  лаборатория № 5

практически Председател:  инж. Илка Вардарова

Член:   инж.Милена Мартинова

09.02.2021г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 15.02.2021г.

ЗДУД

Физикохимия

 

11.02.2021г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1.Силвия Методиева-НЕ

2.   Георги Ванчев-АЕ

Председател:  инж.Емилия Николова

Член:  инж. Силвия Цолова

 

10.02.2021г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 16.02.2021г.

ЗДУД

 

Аналитична химия и инструментални методи

 

11.02.2021г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1.Силвия Методиева-НЕ

2.   Георги Ванчев-АЕ

Председател: инж. Филис Ботева

Член:   инж.Милена Мартинова

10. 02. 2021г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 16.02.2021г.

ЗДУД

Неорганична химия

 

12.02.2021г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1. Илонка Ненкова-БЕЛ

2. Таня Тотева – ФА

Председател: инж.Емилия Николова

Член: инж. Силвия Цолова

11.02.2021г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 17.02.2021г.

ЗДУД

Английски език 

 

12.02.2021г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1. Илонка Ненкова-БЕЛ

2. Таня Тотева – ФА

Председател:  Василка Цонкова

Член:   Веселка Николова

11.02.2021г. Хранилище на преподавателите по  английски език 17.02.2021г.

ЗДУД

Чужд език по професията-английски 12.02.2021г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1. Илонка Ненкова-БЕЛ

2. Таня Тотева – ФА

 

Председател: Василка Цонкова

Член: Веселка Николова

11.02.2021г. Хранилище на преподавателите по английски език 17.02.2021г.

ЗДУД

Музика

 

 

12.02.2021г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1. Илонка Ненкова-БЕЛ

2. Таня Тотева – ФА

Председател: Ал. Рошкев

Член: Теодора Черчеланова

 

11. 02. 2021г.

 

Хранилище на преподавателите по изкуства 17.02.2021г.

ЗДУД

Свят и личност 15.02.2021г.

– от 14:30

– в  25

Кабинет

1.Силвия Методиева-НЕ

2.   Елена Стоянова-ХООС

Председател: Петър Петрунов

Член:  Денислав Тодоров

12.02.2021г. Хранилище на преподавателите по обществени науки 18.02.2021г.

ЗДУД

Предприемачество 15.02.2021г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1.Силвия Методиева-НЕ

2.   Елена Стоянова-ХООС

Председател: Петър Петрунов

Член:  Денислав Тодоров

12.02.2021г. Хранилище на преподавателите по обществени науки 18.02.2021г.

ЗДУД

География и икономика

 

15.02.2021г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1.Силвия Методиева-НЕ

2.   Елена Стоянова-ХООС

Председател: Денислав Тодоров

Член: Петър Петрунов

12.02.2021г. Хранилище на преподавателите по обществени науки 18.02.2021г.

ЗДУД

Неорганична химия – практика

 

15.02.2021г.

– от 14:30

– в   лаборатория № 4

практически Председател: инж.Емилия Николова

Член: инж.Силвия Цолова

12.02.2021г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 18.02.2021г.

ЗДУД

ЗИП български език и литература

 

16.02.2021г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1. Богдана Лозанова-ИЦ

2.  Крум Златков-ИЦ

  Председател: Искра Врабевска

Член: Илонка Ненкова

15.02.2021г. Хранилище на преподавателите по БЕЛ 19.02.2021г.

ЗДУД

Физика и астрономия

 

16.02.2021г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1. Богдана Лозанова-ИЦ

2.  Крум Златков-ИЦ

Председател: Таня Тотева

Член: Ивайло Атанасов

15.02.2021г. Хранилище на преподавателите по природни науки 19.02.2021г.

ЗДУД

РПП органична химия 16.02.2021г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1. Богдана Лозанова-ИЦ

2.  Крум Златков-ИЦ

Председател: Петя Атанасова

Член: инж.Милена Мартинова

15.02.2021г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 19.02.2021г.

ЗДУД

Физическо възпитание и спорт

 

17.02.2021г.

– от 14:30

– във физкултурния салон

 

практически

 

Председател:  Наталия Николова

Член: Ивайло Константинов

16.02.2021г. физкултурния салон 22.02.2021г.

ЗДУД

РПП органична химия-практика 17.02.2021г.

– от 14:30

–  в  лаборатория № 5

  практически

 

Председател:  инж.Милена Мартинова

Член:  Петя Атанасова

16.02.2021г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 22.02.2021г.

ЗДУД

Здравословни и безопасни условия на труд

 

17.02.2021г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1. Антония Илиева-БЗО

2. Петя Атанасова-ПП

Председател:   инж.  Емилия Николова

Член : инж. Силвия Цолова

16.02.2021г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 22.02.2021г.

ЗДУД

Техническо чертане

 

18.02.2021г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1. Денислав Тодоров-ГИ

2.  Василка Цонкова-АЕ

Председател:   инж.Ем.Николова

Член:   инж. Силвия Цолова

17.02.2021г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 23.02.2021г.

ЗДУД

 

Органична химия

 

18.02.2021г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1. Денислав Тодоров-ГИ

2.  Василка Цонкова-АЕ

Председател:  инж. Илка Вардарова

Член:  Петя Атанасова

17.02.2021г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 23.02.2021г.

ЗДУД

 

ЗИП органична химия

 

18.02.2021г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1. Денислав Тодоров-ГИ

2.  Василка Цонкова-АЕ

Председател: инж.Милена Мартинова

Член: инж. Илка Вардарова

17.02.2021г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 23.02.2021г.

ЗДУД

 

Изобразително изкуство

 

19.02.2021г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1. Анита Каримова-АЕ

2. Снежана Костова-БЗО

 

Председател:  Александър Рошкев

Член:  Анна Стойчева

18.02.2021г. Хранилище на преподавателите по изкуства 24.02.2021г.

ЗДУД

 

Органична химия-практика

 

19.02.2021г.

– от 14:30

в лаборатория № 5

практически Председател:  инж. Илка Вардарова

Член:  инж. Милена Мартинова

18.02.2021г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 24.02.2021г.

ЗДУД

 

СИП предприемачество 19.02.2021г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

 1. Анита Каримова-АЕ

2. Снежана Костова-БЗО

 

Председател: Петър Петрунов

Член:  Денислав Тодоров

18.02.2021г. Хранилище на преподавателите по обществени науки 24.02.2021г.

ЗДУД

 

 

 

 

Продължителността на изпита за оформяне на срочна/годишна оценка е  3 астрономически  часа за изпитите, които се провеждат в писмена форма и 4 астрономически часа за изпитите, които се провеждат като практически изпитвания.

 

Председателите на комисиите по оценяване подготвят изпитните билети и ги представят на ЗДУД –Лора Петрова Арнаудова най-късно  в срок един ден преди провеждане на изпита. Присъстват при тегленето на билетите и получават изпитните материали от Директора на гимназията след приключване на изпита. Проверяват и оценяват писмените работи съгласно изискванията на Наредба №11 за оценяването в тридневен срок от датата на провеждане на изпита Комисиите по оценяване на изпитните работи работят в хранилищата по съответните предмети, попълват протокол по образец и го представят на директора на гимназията в срок от три работни дни след провеждане на изпита.

Квесторите заемат работните си места най-късно 15 мин. преди началния час за провеждане на изпита,  раздават по два броя подпечатани с печата на училището листа и при необходимост дават допълнителни, като ги описват в протокола за провеждане на изпита. Следят за правилното провеждане на изпита и информират учениците 30 и 15 минути преди приключване на изпитното време.Приемат писмените работи, попълват протокол по образец за провеждане на изпита и го предават на директора на гимназията след приключване на изпитното време.

Графикът за провеждане на изпитите с началния час и датите да се постави на информационното табло и в учителската стая в срок най-късно 3 дни преди датата  за провеждане на първия изпит.

Информация за резултатите от всеки изпит може да бъде получена от ЗДУД в срок 3 дни след датата на провеждането.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на ЗДУД – Лора Петрова Арнаудова

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица срещу подпис от Екатерина Младенова – технически секретар.

 

 

Директор:   инж. Наталия Вълчева