Нашите предложения за лого на проект Go Green, програма Erasumus+

Това са логата за гласуване по проекта Green energy-Green life, програма Erasmus+. Изработени са от 1 – Мартин Милков – 8б, 2 – Деян Ненков – 8б, 3 – Александрина Парушева и Габриела Генова – 8б клас, на ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“.

1 – Мартин Милков – 8б

2 – Деян Ненков – 8б

3 – Александрина Парушева и Габриела Генова – 8б клас