Мобилност по проект „Green energy=Green life“, програма ERASMUS+

От  22.05.2022 г. до 27.05.2022 г., град Роман, Румъния, се проведе мобилност по проект „Green energy=Green life“ съфинансиран от програма ERASMUS+ на Европейския съюз, с координатор за България – Веселка Николова. От  ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“, София в събитието  участваха госпожа Веселка Николова, учител по английски език, госпожа Антония Илиева – учител по биология и здравно образование  и ученици от 8.г и 9.б клас. Учениците работиха съвместно с участниците от Румъния, Италия, Северна Македония и Турция. По проекта имаше практически упражнения свързани с възобновяеми източници на енергия.