Информация относно задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

Уважаеми ученици, май-юни сесия по ЗДИППК – част по теория и практика на професията е както следва:

  1. Държавен квалификационен изпит по теория на професията ще се проведе на 20.05.2022 г. /петък/ с начален час 8:30 часа.

За специалностите:

  • „Екология и опазване на околната среда“ – 12 а клас, кабинет № 21
  • „Технология на хомеопатичните и фитопродукти“ – 12 а клас, кабинет № 22
  • „Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти “ – 12 б клас, кабинет № 23 и № 24.

2. Държавен квалификационен изпит по практика на професията ще се проведе на 01.06.2022г., 02.06.2022г. и 03.06.2022г. с начален час 8:30 часа.

За специалностите:

  • „Екология и опазване на околната среда“ – 12 а клас, лаборатория №1
  • „Технология на хомеопатичните и фитопродукти“ – 12 а клас, лаборатория №6
  • „Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти “ – 12 б клас, лаборатории №9 и 10.

Изпитите ще се проведат при спазване на противоепидемичните мерки.