Интересувате ли се от всички области на науката химия?

Интересувате се от биохимия, молекулярна биология, медицинска химия, неорганична химия, органична химия, фармация, физикохимия, а също и от екология. От приложението им в: агрохимията, петролохимията, фармацията, химичната индустрия, екологията.

Искате ли да направите вашите опити чрез изгаряне, кристализация, преливане, дестилация, електролиза, филтрация, галванизиране, изпарение, титруване, екстракция?

Е, тогава заповядайте при нас: Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф.д-р Асен Златаров”, където знанието и опитът говорят на един и същ език!