ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА С ВИДЕОДИСПЛЕЙ

Уважаеми колеги, скъпи ученици и родители,

При така създадената ситуация и предвид факта, че се налага да изпълняваме задълженията си чрез използване на компютри, таблети и телефони е необходимо да спазваме някои правила за безопасна за здравето ни работа. Споделям с вас приложими и лесноизпълними инструкции, които ще облекчат дейността ни и ще намалят рисковете за нашето здраве при работа с компютър.
Моля следвайте ги и се пазете! Бъдете здрави!

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗАТАРОВ“

ИНСТРУКЦИЯ
ЗА БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА С ВИДЕОДИСПЛЕЙ

За избягване на рисковете при работа с видеодисплей:
1. Приспособете работното място към индивидуалните си потребности, като:
• използвате предвидените или допълнително закупени към видеодисплея приспособления;
• отстранете блясъка, причинен от осветителни тела, прозорци и ярки предмети;
• нагласете височината на стола, работната повърхност и клавиатурата;
• при работа с две ръце, поставете клавиатурата точно пред себе си, а при работа с една ръка – точно пред работещата ръка;
• осигурете достатъчно свободно пространство за основните работни материали и документи;
• премествайте клавиатурата от време на време, за да променяте положението на раменете и ръцете;
• използвайте опора за китките, ако долната част на ръката или китката е без опора;
• регулирайте яркостта и контраста на екрана (изберете по-ярки символи от фона);
• регулирайте височината на екрана, така че горният му ръб да бъде на нивото на очите;
• наклонете екрана леко назад, като внимавате да не се получи блясък;
• разположете държателя на документи до екрана на същата височина и редувайте мястото му от двете страни на видеодисплея;
• почиствайте екрана редовно;
• незабавно съобщавайте за проблеми, свързани с работата на компютъра – трептене на екрана или ненормален шум.
2. Приспособете работното място за работа с видеодисплея спрямо зрителните изисквания, като:
• осигурите равномерно осветление;
• за избягване на блясъка върху екрана: отстранете източника; разположете компютъра, така че осветителните тела да са встрани или извън зоната на получаване на блясъка; разположете екрана, така че да сключва ъгъл от 90° с прозорците; нагласете щорите на прозорците, така че да контролирате нивото на осветеност и блясък;
• за избягване на сенките по екрана използвайте локални осветителни тела;
• при продължителна работа често поглеждайте встрани от екрана за почивка на очите;
• не е желателно: поставянето на ярки картини зад екрана; постоянно използване на лъскави и гланцирани материали; сядането с лице към прозорците и разполагането на екрана срещу прозорците.
3. Приспособете работния си стол и работната повърхност, като:
изберете стол, който е въртящ, има пет колелца, стабилен и заоблен преден ръб на седалката;
• затегнете облегалката на стола, така че да не се поддава под теглото на тялото;
• пренагласяйте стола през работния ден, за да се разнообразява положението на тялото;
• използвайте столове с подлакътници, които да не пречат на работните действия
• осигурете достатъчно пространство за краката под работната повърхност;
• регулирайте стола според ръста на тялото си: най-високата част на седалката да бъде точно под капачките на колената; свободното пространство между предния ръб на седалката и задната част на подбедреницата да бъде колкото свит юмрук; облегалката да осигурява опора в областта на вътрешната извивка на долната част на гърба;
• нагласете работната повърхност да е на нивото на лактите, когато ръцете са изпънати по тялото;
• нагласете височината на седалката, така че лактите да са на нивото на вътрешния ред клавиши на клавиатурата;
• използвайте поставка за краката, ако стъпалата не достигат и не се разполагат хоризонтално на пода;
• осигурете разстояние между очите си и екрана, не по-малко от 500-700 мм;
• осигурете разстояние между очите си и клавиатурата, не по-малко от 450-500 мм.
4. Упражнения за изпълнение на работното място при работа с видеодисплей:
• прекъснете работата и изпълнете други задачи, свързани с промяна на работната поза;
• работете в умерен темп;
• поглеждайте от време на време встрани от екрана и фокусирайте погледа си в далечен предмет;
• правете редовни почивки, за да облекчите мускулните болки, преумората на очите, стреса;
• използвайте почивките, за да се изправите, да се разходите наоколо, да смените умствената дейност.
5. Разпределете времето за работа и почивка, като:
• сменяте работата с видиодисплея с други задачи, които изискват да сте изправени или да се движите;
• ако това е невъзможно, правете 15-минутни почивки на всеки час;
• по време на почивките правете упражнения за отмора на мускулите на гърба, раменете и ръцете.

Успешна и ползотворна работа!
инж. Наталия Вълчева