ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПГЕБ ,,ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ В ПРАЗНИКА НА ХИМИЯТА – 2021 г.

В Националния конкурс „Празник на химията-2021 г. Химията в наши дни“ взеха участие в категориите есе, постер и презентация единадесет ученици от 8, 9 и 10 клас на Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. София.
Почетното второ място сред 114 участници зае Диана Асенова Димова от 9в клас.

На финала ученичката представи и защити достойно презентация на тема „Звезден прах“. Отлично представяне в категория презентация направиха още учениците Христо Димитров Георгиев, Владислав Митков Михайлов от 9 клас, Мартин Даниелов Милков от 8 клас, Антонио-Бертин Минчев и Лара Николаева Стоянова от 10 клас.

В категория – постер блестящо се представиха учениците Калина Евтимова Симеонова 9 клас, Анджелина Маринкова – 9 кл., Момчил Венциславов Иванов – 9 кл., Иван Александров Иванов – 9 кл. и Тимотей Владимир Карпузовски от 8 клас, а в категория – есе Ива Петкова Иванова от 9 клас.

Поздравления за ентусиазма и мотивацията на нашите възпитаници и техните ръководители г-жа Снежана Спасова Костова,  г-жа Петя Цветанова Атанасова и г-жа Елена Стоянова!