ДАТИ за ДЗИ и ЗДИППК 2022 – 2023 година, сесия август – септември

Дати за Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) и Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (ЗДИППК) 2022 – 2023 година, сесия август – септември

Сесия август – септември Дати за провеждане
Получавне на служебни бележки за допускане до изпити 21 -23 август 2023 г.
Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература 24 август 2023 г., начало 8.30 часа
Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) 25 август 2023 г., начало 8.30 часа
Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по практика на професията) 28 август 2023 г., начало 8.30 часа

Заповед за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ДИППК) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ/ДИППК през учебната 2022/2023 година

https://www.mon.bg/upload/32929/zap4063_grafik-DZI_01092022.pdf

Заповед №РД09-4060/30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация

https://www.mon.bg/upload/32932/zap4060_DI-prof_01092022.pdf

НАРЕДБА №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

https://www.mon.bg/upload/31300/izmNaredba11-ocenjavane_17062022.pdf