График – поправителна сесия – 7.IX.2023г. до 8.IX. 2023г. СФО за учебната 2022/2023г.

Г Р А Ф И К

За провеждане на поправителна сесия  от 7.IX.2023г. до 8.IX. 2023г. самостоятелна форма на обучение за учебната 2022/2023г.

  1. АВМ 10 клас           Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти
  2. ЛДД 10. клас  Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства
  3. ХТЕ  10. клас           Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти
  4. ММЙ 12 клас Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти

 

 

Изпит по учебен предмет Дата на провеждане начален час място на провеждане Комисия по организиране на изпита Комисия по оценяването Срок за изготвяне/ предоставяне на изпитните материали Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Технология на специалността (СПП)

ММЙ

Х Т Е

7.9.2023 9:30 25 кабинет Д-р Крум Красимиров Златков Илка Асенова Шишоева 4.9.2023 Хранилище на преподавателите по  ПД 12.9.2023
Кристина Росенова Александрова Милена Иванова Мартинова
Физика и астрономия (ООП)

АВМ

ЛДД

7.9.2023 9:30 25 кабинет Д-р Крум Красимиров Златков Таня Недялкова Тотева 4.9.2023 Хранилище на преподавателите по  физика 12.9.2023
Кристина Росенова Александрова Вяра Никодимова Йорданова