График – поправителна сесия 02 – 13. 07. 2018г., дневна форма

Г Р А Ф И К

за провеждане на  поправителна изпитна  сесия, дневна форма на обучение, от 02. 07. 2018г.  до 13. 07. 2018г. на учениците:

  1. Силвия Томова Хубенова /10кл./ – ТХФП,
  2. Александрър Кирилов Петков /10кл./-ТХФП,
  3. Деница Пламенова Петрова/10кл./- ТХФП,
  4. Деси- Слава Стефанова Георгиева /9кл./-ТФПКП,
  5. Валентино Златков Шопов  – /9кл/- ТФПКП,
  6. Ивана Мирославова Маринова /за 9кл./- ТХФП

 

Изпит по учебен предмет Дата/ начален час / място на провеждане Комисия по организиране на изпита Комисия по оценяването Срок за изготвяне/

предоставяне на изпитните материали

Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Етика и право

/10кл./

02.07.2018г.

– от 12:30

– в  25  кабинет

1. инж. Илка Вардарова-ПО

2.Емил Мачев-ФС

Председател:  Богдана Лозанова

Член:   Валентина Иванова

31.VІ.2018г. Хранилище на преподавателите по обществени науки 04.07.2018г.

ЗДУД

 

История и цивилизация

/10кл./

 

03.07.2018г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1.Силвия Методиева-НЕ

2. Искра Врабевска-БЕЛ

Председател: Богдана Лозанова

Член: Валентина Иванова

02.VІІ.2018г.

 

Хранилище на преподавателите по история

 

05.07.2018г.

ЗДУД

Български език и литература

/10кл./

04.07.2018г.

– от 9:30

– в  25 кабинет

1.К. Георгиева – НЕ

2. Ив.Живкова- М

Председател: Лилия Велкова

Член: Лора Арнаудова

03.VІІ.2018г. Хранилище на преподавателите по БЕЛ 09.07.2018г.

ЗДУД

Математика

/10 кл./

 

 

05.07.2018г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1. Василка Цонкова-АЕ

2.Анна Бучкова-ХООС

Председател:  Иваничка Живкова

Член:  Светла Милушева

04.VІІ.2018г Хранилище на преподавателите по математика 10.07.2018г.

ЗДУД

 

Физика и астрономия

/10кл./

06.07.2018г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1.Лилия Велкова-БЕЛ

2. Наталия Николова-ФВ

Председател: Таня Тотева

Член: Ивайло Атанасов

05.VІІ.2018г. Хранилище на преподавателите по природни науки 11.07.2018г.

ЗДУД

 

Химия и опазване на околната среда

/10кл./

09.07.2018г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1.Искра Врабевска-БЕЛ

2. Ан.Георгиева-Г

Председател:  Анна Бучкова

Член:  инж. Емилия Николова

06.VІІ.2018г Хранилище на преподавателите по   ХООС 12.07.2018г.

ЗДУД

Биология и ЗО

/10кл./

09.07.2018г.

– от 12:30

– в  25 кабинет

1. Емил Мачев-ФС

2.инж.М. Мартинова-ПО

Председател: Анна Бучкова

Член: А. Илиева

06.VІІ.2018г Хранилище на преподавателите по  БЗО 12.07.2018г.

ЗДУД

Химия и структура на растителните материали

/10кл./

09.07.2018г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1. Искра Врабевска-БЕЛ

2.  Ан.Георгиева-Г

Председател:  инж. Филис Миткова

Член:  инж.Милена Мартинова

06.VІІ.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 12.07.2018г.

ЗДУД

Неорганична химия/приравнителен

/9кл./

10.07.2018г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1. Н.Николова-ФВ

2.  Ем.Мачев-ФВ

Председател: инж.Емилия Николова

Член:инж.  Цветелина Йочева

10.VІІ.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 13.07.2018г.

ЗДУД

 

Неорганична химия-практика/приравнителен

/9кл

10.07.2018г.

– от 12:30

– в  лаборатория № 5

практически Председател: инж.Емилия Николова

Член:инж.  Цветелина Йочева

10.VІІ.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 13.07.2018г.

ЗДУД

 

Органична химия

/10кл./

11.07.2018г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1.Силвия Методиева-НЕ

2. Антония Илиева-БЗО

Председател:  инж. Илка Вардарова

Член:  Анна Бучкова

10.VІІ.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 13.07.2018г.

ЗДУД

 

 

 

Органична химия-практика

/10кл./

11.07.2018г.

– от 09:30

–  в  лаборатория № 5

практически Председател:  инж. Илка Вардарова

Член:  Анна Бучкова

10.VІІ.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 13.07.2018г.

ЗДУД

 

Техническо чертане и приравнителен

/9кл./

12.07.2018г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1.Лилия Велкова-БЕЛ

2.  Василка Цонкова-АЕ

Председател:  инж.  Красимир Гълъбов

Член:  инж.  Цветелина Йочева

11.VІІ.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 13.07.2018г.

ЗДУД

 

Физикохимия

/10кл./

12.07.2018г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1. Л.Велкова-БЕЛ

2.  Василка Цонкова-АЕ

Председател: Анна  Бучкова

Член:  инж.Емилия Николова

 

11.VІІ.2018г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 13.07.2018г.

ЗДУД