ГРАФИК за провеждане редовна изпитна сесия 20. І. 2020 – 03. ІІ. 2020г., самостоятелна форма 2019/2020 година

Г Р А Ф И К

за провеждане на  първа редовна изпитна сесия /от 20. І. 2020 до 03. ІІ. 2020г/ самостоятелна  форма на  обучение за учебната 2019/2020 година на:

Зоя Панайотова Павлова  /9 и 10кл./- ЕООС: математика, история и цивилизация, физикохимия, РПП неорганична химия – 9кл., български език и  литература, немски език, английски език, информационни технологии, музика, изобразително изкуство, философия -10кл.

Десислава Тодорова Борисова /11кл./ -ТФПКП: български език и  литература, английски език, математика, предприемачество, аналитична химия, аналитична химия – практика, микробиология, микробиология – практика, ЗИП български език и литература.

Кристиян Георгиев Тонев /11кл./ -ТФПКП: български език и  литература, английски език, математика, предприемачество, аналитична химия, аналитична химия – практика, микробиология, микробиология – практика, ЗИП български език и литература.

Магдалина Стефанова Иванова /12кл./ -ТФПКП: технология на специалността, ЗИП неорганична химия.

Йоана Светославова Димитрова /11кл./- ТХФП: български език и  литература, математика, свят и личност, чужд език по професията – английски, ЗИП – български език и  литература, технология на хомеопатичните и фитопроизводства, технология на хомеопатичните и фитопроизводства – практика.

 

Изпит по учебен предмет Дата/ начален час / място на провеждане Комисия по организиране на изпита Комисия по оценяването Срок за изготвяне/

предоставяне на изпитните материали

Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Математика

 

 

20.01.2020г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1.Костадинка Георгиева-НЕ

2. Искра Врабевска-БЕЛ

Председател:  Иваничка Живкова

Член:  Андрей Антонов

17.І.2020г. Хранилище на преподавателите по английски език 23.01.2020г.

ЗДУД

История и цивилизация

 

21.01.2020г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1.Силвия Методиева-НЕ

2.   Веселка Николова-АЕ

Председател: Богдана Лозанова

Член: д-р Крум Златков

20.І.2020г.

 

Хранилище на преподавателите по история

 

24.01.2020г.

ЗДУД

Предприемачество 21.01.2020г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1.Силвия Методиева-НЕ

2.  Веселка Николова-АЕ

Председател: Петър Петрунов

Член:  Денислав Тодоров

20.І.2020г. Хранилище на преподавателите по обществени науки 24.01.2020г.

ЗДУД

Свят и личност 21.01.2020г.

– от 14:30

– в  25

Кабинет

1.Силвия Методиева-НЕ

2.   Веселка Николова-АЕ

Председател: Петър Петрунов

Член:  Денислав Тодоров

20.І.2020г. Хранилище на преподавателите по обществени науки 24.01.2020г.

ЗДУД

Физикохимия

 

22.01.2020г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1. Иваничка Живкова – М

2.  Д. Тодоров-ГИ

Председател:  инж.Емилия Николова

Член:  инж. Силвия Цолова

 

21.І.2020г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 27.01.2020г.

ЗДУД

 

Аналитична химия и инструментални методи

 

22.01.2020г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1. Иваничка Живкова – М

2.  Д. Тодоров-ГИ

Председател: инж. Филис Ботева

Член:   инж.Милена Мартинова

21. І. 2020г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 27.01.2020г.

ЗДУД

Технология на хомеопатичните и  фитопроизводства 22.01.2020г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1. Иваничка Живкова – М

2.  Д. Тодоров-ГИ

Председател:  инж. Филис Ботева

Член:  инж.Милена Мартинова

21. І. 2020г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 27.01.2020г.

ЗДУД

Технология на специалността 22.01.2020г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1. Иваничка Живкова – М

2.  Д. Тодоров-ГИ

Председател:  инж. Илка Вардарова

Член:    инж.Милена Мартинова

21. І. 2020г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 27.01.2020г.

ЗДУД

РПП Неорганична химия

 

23.01.2020г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1. Богдана Лозанова-ИЦ

2.  Крум Златков-ИЦ

Председател:  инж. Силвия Цолова

Член:  инж.Емилия Николова

22. І. 2020г Хранилище на преподавателите по професионална подготовка 28.01.2020г.

ЗДУД

Аналитична химия и инструментални методи  – практика 23.01.2020г.

– от 14:30

–  в  лаборатория № 1

 

практически

Председател:  инж. Лилия Христова

Член:  инж. Филис Ботева

22. І. 2020г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 28.01.2020г.

ЗДУД

Технология на хомеопатичните и  фитопроизводства-практика 23.01.2020г.

– от 14:30

–  в  лаборатория № 9

практически Председател:  инж. Филис Ботева

Член:  инж.Милена Мартинова

22. І. 2020г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 28.01.2020г.

ЗДУД

Музика

 

 

24.01.2020г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1. Василка Цонкова-АЕ

2. Таня Тотева – ФА

Председател: Ал. Рошкев

Член: Теодора Черчеланова

 

23. І. 2020г.

 

Хранилище на преподавателите по изкуства 29.01.2020г.

ЗДУД

Микробиология

 

24.01.2020г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1. Василка Цонкова-АЕ

2. Таня Тотева – ФА

Председател: Антония Илиева

Член: инж. Наталия Вълчева

23.І.2020г. Хранилище на преподавателите по природни науки 29.01.2020г.

ЗДУД

ЗИП Неорганична химия

 

24.01.2020г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1. Василка Цонкова-АЕ

2. Таня Тотева – ФА

Председател: инж.Емилия Николова

Член: инж. Цветелина Йочева

23.І.2020г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 29.01.2020г.

ЗДУД

Философия

 

27.01.2020г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1.Наталия Николова – ФС

2. Емил Мачев-ФС

Председател:  Богдана Лозанова

Член:  д-р Крум Златков

24.І.2020г. Хранилище на преподавателите по обществени науки 31.01.2020г.

ЗДУД

Микробиология – практика

 

27.01.2020г.

– от 14:30

– в лаборатория № 9

 

практически

Председател: Антония Илиева

Член: инж. Наталия Вълчева

24.І.2020г. Хранилище на преподавателите по природни науки 31.01.2020г.

ЗДУД

Английски език 

 

28.01.2020г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1. инж.Ем.Николова-ПО

2.  инж.Филис Ботева-ПО

Председател:  Василка Цонкова

Член:   Веселка Николова

27.І.2020г. Хранилище на преподавателите по  английски език 31.01.2020г.

ЗДУД

Чужд език по професията-английски 28.01.2020г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1.  инж.Ем.Николова-ПО

2.  инж.Филис Ботева-ПО

Председател: Василка Цонкова

Член: Веселка Николова

27.І.2020г. Хранилище на преподавателите по английски език 31.01.2020г.

ЗДУД

Български език и литература

 

29.01.2020г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1. инж.Милена Мартинова- ПО

2. инж. Силвия Цолова

Председател: Искра Врабевска

Член: Людмила Любенова

28.І.2020г. Хранилище на преподавателите по БЕЛ 03.02.2020г.

ЗДУД

Немски език 30.01.2020г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1. Искрена  Иванова-ИТ

2. Радослава Накашева -АЕ

Председател:   Силвия Методиева

Член:   Костадинка Георгиева

29.І.2020г. Хранилище на преподавателите по немски език 04.02.2020г.

ЗДУД

ЗИП Български език и литература

 

30.01.2020г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1. Искрена  Иванова-ИТ

2. Радослава Накашева -АЕ

  Председател: Искра Врабевска

Член: Людмила Любенова

29.І.2020г. Хранилище на преподавателите по БЕЛ 04.02.2020г.

ЗДУД

Изобразително изкуство

 

31.01.2020г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1. Людмила Любенова – БЕЛ

2. Силвия Методиева – НЕ

Председател:  Ал. Рошкев

Член:  Анна Стойчева

30.І.2020г Хранилище на преподавателите по изкуства 04.02.2020г.

ЗДУД

 

Информационни технологии

 

03.02.2020г.

– от 14:30

– в компютърен кабинет

 

практически

Председател: Искрена Иванова

Член: Иваничка Живкова

31.І.2020г. Хранилище на преподавателите по математика 04.02.2020г.

ЗДУД