ГРАФИК за провеждане на поправителна редовна изпитна сесия за 12 клас /от 21. 05. 2020 до 22. 05. 2020г/

ГРАФИК за провеждане на поправителна редовна изпитна сесия за 12 клас /от 21. 05. 2020 до 22. 05. 2020г/ самостоятелна форма на обучение за учебната 2019/2020 година на

Деница Пламенова Петрова  /12кл./- ТХФП – математика ЗП

 

Изпит по учебен предмет Дата/ начален час / място на провеждане Комисия по организиране на изпита Комисия по оценяването Срок за изготвяне/

предоставяне на изпитните материали

Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Математика

 

 

21.05.2020г.

– от 14:00

– в  25 кабинет

1.д-р К. Златков-ИЦ

2. В.Цонкова-АЕ

Председател:  Иваничка Живкова

Член:  Андрей Антонов

20.05.2020г. Хранилище на преподавателите по английски език 22.05.2020г.

ЗДУД