ГРАФИК за провеждане на изпити за определяне на срочна оценка, 1. срок 2022-23

ГРАФИК

За провеждане на изпити за определяне на срочна оценка на ученици, чиито отсъствия от учебни занятия не позволяват формиране на оценка по съответен учебен предмет за І. учебен срок на учебната 2022/2023 г.

Паралелка Предмет Ученик Дата
ЗБУТ (ОбПП) ГМА 7.фев
Биол ВВД 8.фев
Англ ДДК 8.фев
Физикохимия (ИУЧ – ОтПП) СПА 9.фев
Физикохимия (ИУЧ – ОтПП)  ДДК 9.фев
Неорганична химия (ИУЧ – РПП)  ДДК 10.фев
История ДДК 13.фев
Физика и астр СПА 14.фев
Физика и астр  ДДК 14.фев

 

 

Изпит по учебен предмет Дата на провеждане начален час място на провеждане Комисия по организиране на изпита Комисия по оценяването Срок за изготвяне/ предоставяне на изпитните материали Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Здравословни и безопасни условия на труд (ОбПП) 7.2.2023 14:30 25 кабинет Юрия Йорданова Кирчева Анелия Валентинова Петрина 3.2.2023 Хранилище на преподавателите по  ПО 10.2.2023
Силвия Господинова Методиева Силвия Ангелова Цолова
Английски език (ООП) 8.2.2023 14:30 25 кабинет Таня Недялкова Тотева Веселка Димитрова Николова 6.2.2023 Хранилище на преподавателите по  ЧЕ 13.2.2023
Кристина Росенова Александрова Анита Христова Каримова
Биология и здравно образование (ООП) 8.2.2023 14:30 25 кабинет Таня Недялкова Тотева Анета Стоянова Филатинова 6.2.2023 Хранилище на преподавателите по Природни науки 13.2.2023
Кристина Росенова Александрова Антония Георгиева Илиева
Физикохимия (ОтПП) 9.2.2023 14:30 25 кабинет Таня Недялкова Тотева Емилия Григорова Николова 7.2.2023 Хранилище на преподавателите по  ПО 13.2.2023
Кристина Росенова Александрова Симона Ивайлова Иванова
Неорганична химия – учебна практика (ОтПП) 10.2.2023 14:30 25 кабинет Таня Недялкова Тотева Емилия Григорова Николова 7.2.2023 Хранилище на преподавателите по  ПО 13.2.2023
Кристина Росенова Александрова Симона Ивайлова Иванова
История и цивилизации (ООП) 13.2.2023 14:30 25 кабинет Ива Ангелова Ангелова Крум Красимиров Златков 10.2.2023 Хранилище на преподавателите по  ГО 16.2.2023
Искра Петкова Врабевска Богдана Николаева Пошева-Лозанова
Физика и астрономия (ООП) 14.2.2023 14:30 25 кабинет Божидар Кирилов Иванов Таня Недялкова Тотева 10.2.2023 Хранилище на преподавателите по  физика 17.2.2023
Петър Дацков Петрунов Вяра Никодимова Йорданова