График за поправителна сесия 29.VІ. 2018 до 13. VІІ. 2018г.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

„ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – СОФИЯ

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на  поправителна изпитна сесия /от 29.VІ. 2018 до 13. VІІ. 2018г./ самостоятелна  форма на  обучение за учебната 2017/2018 година.

 

Гергана Петрова Велинова /9кл./, Денис Марев Тодоров /10кл./, Мария Сашова Ангелова /10кл./, Полина Пламенова Петрова /10кл./,   Десислава Тодорова Борисова /11кл./, Павлина Ивайлова Радомирска /11кл./, Гергана Ивайлова Симеонова/11кл./,Олга Железняк /11,12кл/  Магдалина Стефанова Иванова /12кл./, Гергана Веселинова Попова /12кл./, Илияна Златкова Иванова /12кл./, Станислава Николаева Стойчева /12кл./, Сара Тодорова Пейчева /12кл./, Даяна Атанасова Маргаритова /12кл./, Иво Забен Чобанян /12кл./  – ТФПКП; Силвия Димитрова Цолова/11кл./- ЕООС; Никита Иванова  Дончева /11кл./, Цветомир Цветанов Стоилов  /12кл./ – ТХФП

 

Изпит по учебен предмет Дата/ начален час / място на провеждане Комисия по организиране на изпита Комисия по оценяването Срок за изготвяне/

предоставяне на изпитните материали

Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Немски език-ІІ

/9кл./

29.06.2018г.

– от 11:40

– в  25 кабинет

1. Л.Велкова-БЕЛ

2. И.Врабевска-БЕЛ

Председател: Костадинка Георгиева

Член: Силвия Методиева

30.VІ.2018г. Хранилище на преподавателите по немски език

 

03.07.2018г.

ЗДУД

 

Физикохимия

/10кл./

29.06.2018г.

– от 11:40

– в  25 кабинет

1. Л.Велкова-БЕЛ

2. И.Врабевска-БЕЛ

Председател: Анна  Бучкова

Член:  инж.Емилия Николова

 

30.VІ.2018г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 03.07.2018г.

ЗДУД

 

Руски език

/10кл./

29.06.2018г.

– от 11:40

– в  25 кабинет

1. Л.Велкова-БЕЛ

2. И.Врабевска-БЕЛ

Председател: Ангелина Георгиева

Член: Ася Тончева

30.VІ.2018г. Хранилище на преподавателите по обществени науки 03.07.2018г.

ЗДУД

 

Процеси и апарати /11кл./ 29.06.2018г.

– от11:40

– в  25

кабинет

1. Л.Велкова-БЕЛ

2. И.Врабевска-БЕЛ

Председател:  инж. Илка Вардарова

Член:  инж.Цветелина Йиочева

30.VІ.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 03.07.2018г.

ЗДУД

Процеси и апарати – практика

 /11кл./

 

29.06.2018г.

– от 14:30

– в  лаборатория № 9

 

практически

Председател: инж. Илка Вардарова

Член:инж. Емилия Николова

30.VІ.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 03.07.2018г.

ЗДУД

Чужд език по професията-английски

 /12кл./

29.06.2018г.

– от11:40

– в  25

кабинет

1. Л.Велкова-БЕЛ

2. И.Врабевска-БЕЛ

Председател: Василка Цонкова

Член: Веселка Николова

30.VІ.2018г Хранилище на преподавателите по английски език 03.07.2018г.

ЗДУД

География и икономика

/9,10кл./

02.07.2018г.

– от 09:30

– в  25  кабинет

1. К. Георгиева-НЕ

2.Наталия Николова-ФВ

Председател: Ангелина Георгиева

Член: Лена Константинова

31.VІ.2018г. Хранилище на преподавателите по обществени науки 04.07.2018г.

ЗДУД

 

Предприемачество

/11кл./

02.07.2018г.

– от 09:30

– в  25  кабинет

1.  К. Георгиева-НЕ

2.Наталия Николова-ФВ

Председател: Ангелина Георгиева

Член:  Филис Миткова

31.VІ.2018г. Хранилище на преподавателите по обществени науки 04.07.2018г.

ЗДУД

 

Философия

/11кл./

02.07.2018г.

– от 12:30

– в  25  кабинет

1. инж. Илка Вардарова-ПО

2.Емил Мачев-ФС

Председател:  Богдана Лозанова

Член:   Валентина Иванова

31.VІ.2018г. Хранилище на преподавателите по обществени науки 04.07.2018г.

ЗДУД

 

Физика и астрономия

/9, 10кл./

02.07.2018г.

– от 12:30

– в  25  кабинет

1. инж. Илка Вардарова-ПО

2.Емил Мачев-ФС

Председател: Таня Тотева

Член: Ивайло Атанасов

31.VІ.2018г. Хранилище на преподавателите по природни науки 04.07.2018г.

ЗДУД

 

Автоматизация на производството /12кл./

 

02.07.2018г.

– от 09:30

– в  25  кабинет

1.  К. Георгиева-НЕ

2.Наталия Николова-ФВ

Председател: инж.Емилия Николова

Член: инж. Илка Вардарова

31.VІ.2018г. Хранилище на преподавателите по ХООС 04.07.2018г.

ЗДУД

 

Автоматизация на производството – практика

 /12кл./

 

02.07.2018г.

– от 12:30

– в  лаборатория № 5

 

практически

Председател: инж.Емилия Николова

Член:инж.  Илка Вардарова

31.VІ.2018г. Хранилище на преподавателите по ХООС 04.07.2018г.

ЗДУД

 

История и цивилизация

/9,10,11кл./

 

03.07.2018г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1.Силвия Методиева-НЕ

2. Искра Врабевска-БЕЛ

Председател: Богдана Лозанова

Член: Валентина Иванова

02.VІІ.2018г.

 

Хранилище на преподавателите по история

 

05.07.2018г.

ЗДУД

Свят и личност /12кл./

 

 

03.07.2018г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1.Силвия Методиева-НЕ

2. Искра Врабевска-БЕЛ

Председател: Ангелина Георгиева

Член: Богдана Лозанова

02.VІІ.2018г.

 

Хранилище на преподавателите по обществени науки 05.07.2018г.

ЗДУД

Физическо възпитание и спорт

/10,11,12кл./

03.07.2018г.

– от 12:30

– във физкултурния салон

 

практически

 

Председател: Емил Мачев

Член: Наталия Николова

02.VІІ.2018г

 

физкултурния салон 05.07.2018г.

ЗДУД

Български език и литература

/9, 10,11,12кл./

04.07.2018г.

– от 9:30

– в  25 кабинет

1.К. Георгиева – НЕ

2. Ив.Живкова- М

Председател: Лилия Велкова

Член: Лора Арнаудова

03.VІІ.2018г. Хранилище на преподавателите по БЕЛ 09.07.2018г.

ЗДУД

Информатика /9кл./ 04.07.2018г.

– от 12:30

– в  25 кабинет

1.инж.Цветелина Йочева-ПО

2.Лора Арнаудова-БЕЛ

Председател: Искрена Иванова

Член: Иваничка Живкова

03.VІІ.2018г. Хранилище на преподавателите по математика 09.07.2018г.

ЗДУД

Информационни технологии

/10кл./

04.07.2018г.

– от 12:30

– в  компютърен кабинет

практически Председател: Искрена Иванова

Член: Иваничка Живкова

03.VІІ.2018г Кабинет информационни технологии 09.07.2018г.

ЗДУД

Математика /9,10,11,12кл./

 

 

05.07.2018г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1. Василка Цонкова-АЕ

2.Анна Бучкова-ХООС

Председател:  Иваничка Живкова

Член:  Светла Милушева

04.VІІ.2018г Хранилище на преподавателите по математика 10.07.2018г.

ЗДУД

Производствена практика

/11,12кл../

05.07.2018г.

– от 12:30

–  в  лаборатория № 9

 

практически

Председател:   инж.Милена Мартинова

Член:  инж. Филис Миткова

04.VІІ.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 10.07.2018г.

ЗДУД

Психология и логика

/9кл./

06.07.2018г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1.Лилия Велкова-БЕЛ

2. Веселка Николова-АЕ

Председател:  Богдана Лозанова

Член:   Валентина Иванова

05.VІІ.2018г Хранилище на преподавателите по обществени науки 11.07.2018г.

ЗДУД

Английски език  /10,11кл./

 

 

06.07.2018г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1.Лилия Велкова-БЕЛ

2. Наталия Николова-ФВ

Председател: Веселка Николова

Член:  Василка Цонкова

05.VІІ.2018г Хранилище на преподавателите по математика 11.07.2018г.

ЗДУД

Технология на специалността /12кл./ 06.07.2018г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1.Лилия Велкова-БЕЛ

2. Наталия Николова-ФВ

Председател: инж. Илка Вардарова

Член:     инж.Милена Мартинова

05.VІІ.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 11.07.2018г.

ЗДУД

Технология на специалносттапрактика

/12кл./

06.07.2018г.

– от 12:30

– в   лаборатория № 9

практически Председател:  инж. Илка Вардарова

Член:    инж.Милена Мартинова

05.VІІ.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 11.07.2018г.

ЗДУД

Химия и опазване на околната среда

/9,10кл./

09.07.2018г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1.Искра Врабевска-БЕЛ

2. Ан.Георгиева-Г

Председател:  Анна Бучкова

Член:  инж. Емилия Николова

06.VІІ.2018г Хранилище на преподавателите по   ХООС 12.07.2018г.

ЗДУД

Микробиология /11кл./

 

09.07.2018г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1.Искра Врабевска-БЕЛ

2. Ан.Георгиева-Г

Председател: Антония Илиева

Член: инж. Наталия Вълчева

06.VІІ.2018г Хранилище на преподавателите по природни науки 12.07.2018г.

ЗДУД

Микробиология – практика

/11кл./

09.07.2018г.

– от 12:30

– в лаборатория № 9

 

практически

Председател: Антония Илиева

Член: инж. Наталия Вълчева

06.VІІ.2018г Хранилище на преподавателите по природни науки 12.07.2018г.

ЗДУД

Биология и ЗО

/9,10кл./

09.07.2018г.

– от 12:30

– в  25 кабинет

1. Емил Мачев-ФС

2.инж.М. Мартинова-ПО

Председател: Анна Бучкова

Член: А. Илиева

06.VІІ.2018г Хранилище на преподавателите по  БЗО 12.07.2018г.

ЗДУД

ЗИП Неорганична химия

/12кл./

09.07.2018г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1. Искра Врабевска-БЕЛ

2.  Ан.Георгиева-Г

Председател: инж.Емилия Николова

Член: инж. Цветелина Йочева

06.VІІ.2018г Хранилище на преподавателите по професионална подготовка

 

12.07.2018г.

ЗДУД

Технология на хомеопатичните и  фитопроизводства/12кл./ 09.07.2018г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1. Искра Врабевска-БЕЛ

2.  Ан.Георгиева-Г

Председател:  инж. Филис Миткова

Член:  инж.Милена Мартинова

06.VІІ.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 12.07.2018г.

ЗДУД

Здравословни и безопасни условия на труд

/9кл./

10.07.2018г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1. Н.Николова-ФВ

2.  Ем.Мачев-ФВ

Председател:  инж.  Красимир Гълъбов

Член : инж.  Емилия Николова

09.VІІ.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 12.07.2018г.

ЗДУД

Етика и право

/10кл./

10.07.2018г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1.  Н.Николова-ФВ

2.  Ем.Мачев-ФВ

Председател:  Богдана Лозанова

Член:   Валентина Иванова

09.VІІ.2018г Хранилище на преподавателите по обществени науки 12.07.2018г.

ЗДУД

ЗИП Български език и литература /11,12кл./ 10.07.2018г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

 1.  Н.Николова-ФВ

2.  Ем.Мачев-ФВ

Председател: Лора Арнаудова

Член: Лилия Велкова

09.VІІ.2018г Хранилище на преподавателите по БЕЛ 12.07.2018г.

ЗДУД

Неорганична химия

/9кл./

11.07.2018г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1.Силвия Методиева-НЕ

2. Антония Илиева-БЗО

Председател: инж.Емилия Николова

Член:инж.  Цветелина Йочева

10.VІІ.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 13.07.2018г.

ЗДУД

 

Неорганична химия-практика

/9кл

11.07.2018г.

– от 12:30

– в  лаборатория № 5

практически Председател: инж.Емилия Николова

Член:инж.  Цветелина Йочева

10.VІІ.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 13.07.2018г.

ЗДУД

 

Органична химия

/10кл./

11.07.2018г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1.Силвия Методиева-НЕ

2. Антония Илиева-БЗО

Председател:  инж. Илка Вардарова

Член:  Анна Бучкова

10.VІІ.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 13.07.2018г.

ЗДУД

 

 

 

Органична химия-практика

/10кл./

11.07.2018г.

– от 09:30

–  в  лаборатория № 5

практически Председател:  инж. Илка Вардарова

Член:  Анна Бучкова

10.VІІ.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 13.07.2018г.

ЗДУД

 

Аналитична химия и инструментални методи

 /11кл./

 

11.07.2018г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1.Силвия Методиева-НЕ

2. Антония Илиева-БЗО

Председател: инж. Филис Миткова

Член:   инж.Милена Мартинова

10.VІІ.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 13.07.2018г.

ЗДУД

 

 

Аналитична химия и инструментални методи  – практика

/11кл./

11.07.2018г.

– от 09:30

–  в  лаборатория № 1

 

практически

Председател:  инж. Филис Миткова

Член:  инж.  Милена Мартинова

10.VІІ.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 13.07.2018г.

ЗДУД

 

Техническо чертане

/9кл./

12.07.2018г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1.Лилия Велкова-БЕЛ

2.  Василка Цонкова-АЕ

Председател:  инж.  Красимир Гълъбов

Член:  инж.  Цветелина Йочева

11.VІІ.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 13.07.2018г.

ЗДУД

 

Икономика

 /10кл./

12.07.2018г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1.Лилия Велкова-БЕЛ

2.  Василка Цонкова-АЕ

Председател: Ангелина Георгиева Член: Филис Миткова 11.VІІ.2018г Хранилище на преподавателите по обществени науки 13.07.2018г.

ЗДУД

 

Електротехника и електроника

/10,11кл./

12.07.2018г.

– от 12:30

– в  25 кабинет

1. инж Ем.Николова-ПО

2.Искрена Иванова-ИТ

Председател:  инж.  Красимир Гълъбов

Член :инж.  Цветелина Йочева

11.VІІ.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 13.07.2018г.

ЗДУД

 

ЗИП Информационни технологии

 /11, 12кл./

12.07.2018г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

 

практически

Председател: Искрена Иванова

Член: Иваничка Живкова

11.VІІ.2018г Хранилище на преподавателите по математика 13.07.2018г.

ЗДУД

 

ЗИП Химия и опазване на околната среда

/11,12кл./

12.07.2018г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1.Лилия Велкова-БЕЛ

2.  Василка Цонкова-АЕ

Председател:  Анна Бучкова

Член:  инж. Емилия Николова

11.VІІ.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 13.07.2018г.

ЗДУД

 

ЗИП Опазване на околната среда

/11кл./

12.07.2018г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1.Лилия Велкова-БЕЛ

2.  Василка Цонкова-АЕ

Председател:  инж.  Красимир Гълъбов

Член:  инж. Емилия Николова

11.VІІ.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 13.07.2018г.

ЗДУД

 

ЗИП Органична химия /11кл ./

 

12.07.2018г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1.Лилия Велкова-БЕЛ

2.  Василка Цонкова-АЕ

 

Председател:  Анна Бучкова

Член:  инж. Емилия Николова

11.VІІ.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 13.07.2018г.

ЗДУД