График за поправителна сесия за 2022/2023г. дневна форма на обучение

ГРАФИК

за провеждане на изпити за определяне на срочна оценка на ученици, чиито отсъствия от учебни занятия не позволяват формиране на оценка по съответен учебен предмет и ученици със слаба оценка за ІІ. учебен срок за учебната 2022/2023г. на:

 1. Провеждане на първа поправителна сесия на ученици дневна форма на обучение, със слаба оценка за ІІ. учебен срок за учебната 2022/2023г. на:

СА  9а клас

 • Физика и астрономия (ООП) 5.7.2023
 • Физикохимия (ОтПП) 7.2023

СБ 9в клас

 • Физикохимия (РПП) 14. 7.2023
 • Немски език (ООП)  6. 7.2023

ГА  9в клас – Физикохимия (РПП)         14.7.2023

КК 9а клас –  Физикохимия (РПП)           14.7.2023

КГ 9а клас    – Физикохимия (РПП)          14.7.2023

МЗ 11а   клас – Автоматизация на производството (ОтПП)    17.7.2023

ПС  11а  клас – Автоматизация на производството (ОтПП)       17.7.2023

ЕД 12в клас – Технология на хомепатичните и фитопродукти 3.7.2023

МБ 12б клас – Български език и литература ООП 4.7.2023

МВ 12б клас – Български език и литература ООП 4.7.2023

ГЗ 12 в клас –

 • Български език и литература ООП 4.7.2023,
 • Немски език ООП 6.7.2023
 1. Провеждане на изпити за определяне на срочна оценка на ученици дневна форма на обучение, чиито отсъствия от учебни занятия не позволяват формиране на оценка по съответен учебен предмет за ІІ. учебен срок за учебната 2022/2023г. на:

РГ 10 г клас

 • Английски език (ООП) 7.2023
 • Физика и астрономия (ООП) 7.2023
 • История и цивилизации (ООП) 7.2023
 • Химия и опазване на околната среда (ООП) 11.7.2023
 • Математика (ООП) 12.7.2023
 • Философия (ООП)   7.2023

О П Р Е Д Е Л Я М :

Следните комисии за оценяване на изпитните резултати и организация при  провеждане  на изпитите за формиране на годишна оценка:

Изпит по учебен предмет Дата на провеждане начален час място на провеждане Комисия по организиране на изпита Комисия по оценяването Срок за изготвяне/ предоставяне на изпитните материали Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Английски език (ООП) 3.7.2023 14:30 25 кабинет Юрия Йорданова Кирчева Веселка Димитрова Николова 30.6.2023 Хранилище на преподавателите по  ЧЕ 6.7.2023
Вяра Никодимова Йорданова Анита Христова Каримова
Технология на хомеопатичните и фитопродукти (СПП) 3.7.2023 14:30 25 кабинет Юрия Йорданова Кирчева Милена Иванова Мартинова 30.6.2023 Хранилище на преподавателите по  ПД 6.7.2023
Вяра Никодимова Йорданова Илка Асенова Шишоева
Български език и литература (ООП) 4.7.2023 14:30 25 кабинет Таня Недялкова Тотева Искра Петкова Врабевска 2.7.2023 Хранилище на преподавателите по БЕЛ 8.7.2023
Крум Красимиров Златков Кристина Росенова Александрова
Физика и астрономия (ООП) 5.7.2023 14:30 25 кабинет Божидар Кирилов Иванов Таня Недялкова Тотева 3.7.2023 Хранилище на преподавателите по  физика 10.7.2023
Петър Дацков Петрунов Вяра Никодимова Йорданова
Немски език (ООП) 6.7.2023 14:30 25 кабинет Ива Ангелова Ангелова Анита Христова Каримова 4.7.2023 Хранилище на преподавателите по  чужди езици 10.7.2023
Богдана Николаева Пошева-Лозанова Веселка Димитрова Николова
История и цивилизации (ООП) 10.7.2023 14:30 25 кабинет Ива Ангелова Ангелова Крум Красимиров Златков 7.7.2023 Хранилище на преподавателите по  ГО 13.7.2023
Искра Петкова Врабевска Богдана Николаева Пошева-Лозанова
Химия и опазване на околната среда (ООП) 11.7.2023 14:30 25 кабинет Анита Христова Каримова Антония Георгиева Илиева 8.7.2023 Хранилище на преподавателите по  ГО 14.7.2023
Людмила Петрова Любенова Елена Емануилова Стоянова
Математика (ООП) 12.7.2023 14:30 25 кабинет Анета Стоянова Филатинова Вяра Никодимова Йорданова 8.7.2023 Хранилище на преподавателите по Природни науки 17.7.2023
Михаил Михайлов Арсов Иваничка Панайотова Живкова
Философия  (ООП)

 

13.7.2023 14:30 25 кабинет Анета Стоянова Филатинова Богдана Николаева Пошева-Лозанова 10.7.2023 Хранилище на преподавателите по ГО 18.7.2023
Михаил Михайлов Арсов Крум Красимиров Златков
Физикохимия (ОтПП)

 

14.7.2023 9:30 25 кабинет Анита Христова Каримова Емилия Григорова Николова 10.7.2023 Хранилище на преподавателите по ПД 19.7.2023
Веселка Димитрова Николова Симона Ивайлова Иванова
Физикохимия (РПП) 14.7.2023 9:30 25 кабинет Анита Христова Каримова Емилия Григорова Николова 10.7.2023 Хранилище на преподавателите по ПД 19.7.2023
Веселка Димитрова Николова Симона Ивайлова Иванова
Автоматизация на производството (ОтПП)

Максим

Петър

17.7.2023 9:30 25 кабинет Стефани Емилова Иванова Емилия Григорова Николова 10.7.2023 Хранилище на преподавателите по ПД 20.7.2023
Елена Емануилова Стоянова Симона Ивайлова Иванова