Възобновяване на срещите по проект Green energy = Green life, програма Erasmus+

На 15.09.2021 г. възобновихме на срещите по проект Green energy = Green life, програма Erasmus+.

В срещата участва госпожа Веселка Николова, учител по английски език в Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“.