Вече сте запознати с проекта Si-lab, нали?

Здравейте?
Вече сте запознати с проекта Si-lab, нали?……
А, знаете ли какво представлява техниката мозъчна атака?…….- Групова техника за генериране на нови, полезни идеи при вземане на решения и за повишаване на творческото мислене.
А, представяте ли си мозъчна атака, съчетана в специална онлайн платформа!
Дааа, Si-lab го може!!!


Днес се проведе онлайн семинар, в който участваха всички партньори по проекта, за това как функционира платформата за мозъчна атака.
Очакват ви много изненадиии!!!
Следете нашата дейност на:
Fb page @SilabErasmus
Instagram @Si_lab20