Важно!!!

Във връзка с обявена от Столичната регионална здравна инспекция грипна епидемия в област София-град, със заповед № РД 09-536/25.01.2019г. на министъра на образованието и науката дните от 28.01.2019 г. до 04.02.2019 г. (вкл.) са обявени за неучебни дни за учениците от област София-град.

Графикът за провеждане на изпитната сесия – самостоятелна форма на обучение се запазва, но с различен начален час  за всички обявени изпити – начален час от  10:00ч.

Олимпиадата по биология и здравно образование ще се проведе на 31. І. 2019г с начален час 10:00ч.