Важно съобщение! Грипна ваканция

В изпълнение на заповед № РД09-155/ 24.01.2020 г. на министъра на образованието и науката, във връзка с обявената в София-град грипна епидемия, се определят за неучебни дните от 27 януари до 04 февруари 2020 г.

Запазват се обявените дати и часове за изпити на учениците от самостоятелна форма на обучение съгласно утвърдения график:
ГРАФИК за провеждане редовна изпитна сесия 20. І. 2020 – 03. ІІ. 2020г., самостоятелна форма 2019/2020 година

Запазват се обявените дати и часове за изпити за формиране на срочна оценка съгласно утвърдения график:
ГРАФИК за изпити за определяне на срочна оценка на ученици с отсъствия от учебни занятия за І учебен срок на учебната 2019/2020г
Запазва се датата и часа за обявената олимпиада по биология и здравно образование: 3.02.2020 от 14:30ч.

5 февруари е междусрочна ваканция.
Учебният процес ще се възстанови на 06 февруари 2020 г. – четвъртък – с програмата за II учебен срок.

Програмата за II учебен срок ще бъде качена  на сайта на училището.

От ръководството