Бюлетин на Si-lab

Schools Innovation Labs – SiLab

2019-1-HR0l-KA201 -060778

Описание на проекта

Проектът Si-Lab има за цел да подобри работоспособността на учениците, развиващи някои от най-ценните умения на пазара на труда, а именно иновaтивност, креативно мислене и дигитални умения. Чрез концепцията на „i-Lab“ към училищната среда. i-lab (иновативна лаборатория) е вдъхновяващо иновативно удобство направено да въвежда потребителите от тяхната ежедневна среда в едно необикновено пространство, да насърчава креативността и иновативното мислене, както и съвметната работа към решаване на проблеми. Това е възможно чрез комбинация от целева среда, технологии и технически удобства ( проектите на Leonardo da Vinci projects I-Lab and I-Lab2).

Проектът ни стартира на 17 декември 2020 г. в град София – Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. Д-р Асен Златаров ”, където партньорите се срещнаха, за да стартират изпълнението на заложените дейности.

Екипът се съсредоточи върху реализирането на двата основни резултата на проекта: IO1 – Създаване на i-lab и IO2 – Онлайн софтуер за създаване на i-lab.

Според партньорите, първият резултат се състои в насоки за създаване на i-лабораторно пространство според нуждите на ученика, след направена обратна връзка, обобщени добри практики и идеи от учители и преподаватели чрез пилотни сесии. Допълнителни идеи ще бъдат генерирани и благодарение на различни обучителни дейности в партньорските страни за това как да се създадат иновативни пространства в i-лабораторията. Вторият интелектуален резултат ще се основава на разработването на софтуер, за да може учениците от 12-годишна възраст да използват i-labs също онлайн.

Какво направихме до сега?

На този първоначален етап от дейностите по проекта за партньорите е организирано и реализирано първото обучение в Катерини (Гърция) за периода от 24 до 26 февруари 2020 г.

Обучението е съсредоточено върху обяснение какво е i-lab, как може да се използва по отношение на дейности и инструменти  и как могат да се създават дигитални пространства според нуждите на учениците.

Следващи стъпки

Въпреки пандемичното разпространение на COVID-19  по целия свят, екипът на проекта не спира своята работа!

Партньорите сега се фокусират върху това как да реализират семинари с обхвата на събирането на най-добри практики и идеи за i-лаборатории в училищата, които ще бъдат отворени за учители, преподаватели, модератори и хора от училищата от цяла Европа. Следващото обучение ще бъде организирано през октомври 2020 г. в Будапеща (Унгария).

Нещо повече, партньорите ще разработят E-Twining платформа и специален блог за дейности по проекта. Скоро ще се оформи нова общност на Si-lab!

Флаер на проекта

FlyerSi Lab Bulgarian